Login

Nyhetsbrev

Vær i forkant med alt det nye fra CDK Global

Vi sender jevnlig ut nyhetsbrev til våre kunder. Det kan være generelle nyhetsbrev av allmenn interesse, det kan være eller rettet mot én enkelt avdeling hos forhandleren. Det kan for eksempel være informasjon til verkstedlederen, eller nytt om Business Intelligence til direktøren. Det kan også være tilbud om kurs, informasjon om nye integrasjoner til de enkelte merkene osv. Det er derfor viktig at vi har kontaktopplysningene til de riktige personene i de ulike avdelingene.

Du logger deg på via organisasjonsnummeret og firmaets postnummer. Du er alltid velkommen til å gå inn og kontrollere at vi har riktig kontaktinformasjon.

Hvis bedriften ikke har tilgang, kontakter du CDK Global (markedsføringsavdelingen)

Fyll ut kontaktinformasjon for nyhetsbrev