Login

Personvernpolicy

CDK Global (Norge) AS og dets tilknyttede selskaper (som samlet driver forretninger under navnet CDK Globall) ("Vi" eller "CDK") er forpliktet til å beskytte og respektere de personlige opplysningene dine.

Denne erklæringen beskriver hvordan vi eventuelt samler inn og bruker personlige opplysninger du gir oss, enten direkte eller gjennom bruk av webområdet vårt og HTML-baserte e-poster. CDK består av forskjellige juridiske enheter som driver forretninger i forskjellige land. Alle disse enhetene kontrolleres i siste instans av den samme enheten – Automatic Data Processing, Inc. Når du oppgir opplysninger via webområdet vårt, oppgir du dem til CDK som helhet og bør være oppmerksom på at de kan bli oppbevart i og brukt fra land med en lovgivning som foreskriver forskjellige nivåer av beskyttelse av personlige opplysninger, og som ikke alltid tilsvarer beskyttelsesnivået som måtte finnes i ditt eget land.

I forbindelse med Data Protection Act 1998 ("Loven") er den registeransvarlige CDK Dealer Services UK Limited, Cygnet Way, Charnham Park, Hungerford, Berkshire, RG17 0YL, England.

Hva er personlig identifiserbare opplysninger?

"Personlige opplysninger" er opplysninger som identifiserer deg, for eksempel navn, adresse, e-postadresse, bruker-ID, kredittkortnummer, personnummer og så videre.

Hvordan blir opplysningene samlet inn, brukt og videreformidlet?

Vi samler ikke inn personlige opplysninger – heller ikke e-postadressen din – med mindre vi først ber deg om det. På deler av webområdet vårt kan vi be om at du frivillig gir oss opplysninger, blant annet e-postadresse, adresse, telefonnummer eller andre opplysninger, slik at vi kan forbedre besøket ditt på webområdet vårt eller følge deg opp etter besøket ditt. Det er helt opp til deg om du vil oppgi opplysninger.
Hvis du frivillig oppgir opplysninger, gir du samtykke til innsamling og bruk av de personlige opplysningene dine som beskrevet i denne policyen for håndtering av personlige opplysninger. I noen tilfeller kan CDK dele opplysninger som du gir oss frivillig, med troverdige samarbeidspartnere. Vi hverken selger eller leier ut personlige opplysninger som samles inn via dette webområdet. Dessuten kan CDK videreformidle samlede statistikker om besøkende på webområdene våre, som besøksmengder, trafikkmønstre og relatert informasjon om webområdet til velrenommerte tredjepartsleverandører, men disse statistikkene inneholder ikke personlig identifiserbare opplysninger. CDK kan også videreformidle opplysninger i spesielle tilfeller der vi er i god tro om at en slik handling er nødvendig for å: (a) oppfylle lovmessige krav eller etterkomme en rettslig prosess, (b) beskytte og forsvare rettighetene våre eller eiendommen vår, (c) håndheve webområdets Vilkår for bruk eller (d) treffe forholdsregler for å beskytte brukerne våre eller andres interesser.
Dataene som vi samler inn fra deg, kan bli overført til og oppbevares et sted utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde ("EØS"). De kan også bli behandlet av personale som arbeider utenfor EØS, og som arbeider for oss eller for en av våre leverandører. Slikt personale kan blant annet håndtere gjennomføring av ordren din, behandle betalingsopplysningene dine og levere supporttjenester. Ved å sende inn de personlige dataene dine godtar du denne overføringen, oppbevaringen eller behandlingen. Vi vil ta alle rimelige forholdsregler for å sikre at dataene dine blir behandlet sikkert og i overensstemmelse med denne policyen for håndtering av personlige opplysninger.

Informasjonskapsler

Hva er informasjonskapsler, og hvordan brukes de?

CDK-webområdene benytter en standardteknologi som kalles "informasjonskapsler", til å samle inn informasjon om hvordan webområdet vårt blir brukt. Informasjonskapsler er beregnet på å hjelpe en operatør av et webområde med å fastslå om en bestemt bruker har besøkt stedet tidligere, og på den måten lagre og huske eventuelle innstillinger som kan ha blitt angitt mens brukeren benyttet webområdet. 
Informasjonskapsler er små tekststrenger som webområder kan sende til webleseren din. Informasjonskapsler kan ikke hente andre data fra harddisken din eller hente e-postadressen din. Hvis du bare bruker et CDK-webområde med informasjon, kan en informasjonskapsel brukes til å identifisere webleseren din som en som har besøkt webområdet tidligere. 

Vi kan også gjøre bruk av hukommelsesbaserte informasjonskapsler til støtte for godkjenning av brukere av visse CDK-webapplikasjoner. Tilsvarende kan vi, hvis du er en registrert bruker av et webområde som leverer tjenester til CDK-kunder (og har en bruker-ID og en adgangskode), bruke informasjonskapsler slik at vi kan levere personlig tilpasset informasjon basert på innstillingene du har angitt, når du bruker webområdet.
Selv om du kan endre webleseren din til enten å godta alle informasjonskapsler, informere deg når det sendes en informasjonskapsel, eller avvise alle informasjonskapsler, vil det kanskje ikke være mulig å benytte CDK-tjenester som krever registrering, hvis du avviser informasjonskapsler.

Mer informasjon

De fleste weblesere tillater en viss kontroll av de fleste informasjonskapsler via webleserinnstillingene. Du kan finne ut mer om informasjonskapsler, deriblant hvordan du ser hvilke informasjonskapsler som er innstilt, og hvordan du kan administrere og slette dem, ved å besøke www.aboutcookies.org ellerwww.allaboutcookies.org.
I det følgende beskrives de forskjellige typene informasjonskapsler som brukes av CDK-webområder, samt formålet deres.

Google Analytics 

Navn på informasjonskapsel:  _utma _utmb _utmc _utmz

Formål 

Disse informasjonskapslene brukes til å samle inn informasjon om hvordan besøkende bruker webområdet vårt, og vi bruker denne informasjonen som hjelp til å forbedre det. Disse informasjonskapslene samler inn informasjon i anonymisert form, deriblant antall besøkende på webområdet, hvor de besøkende kom til webområdet fra, samt sidene de har besøkt.

Mer informasjon 

Klikk her for å få en oversikt over håndtering av personlige opplysninger hos Google

Du kan velge bort å bli sporet av Google Analytics på tvers av alle webområder ved å besøke http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Informasjonskapsel for markedsføring 
Navn på informasjonskapsel: ELOQUA

Formål 

Første gang du besøker et webområde som bruker Eloqua-systemet, lagres det en tredjeparts informasjonskapsel fra eloqua.com i webleseren din. Denne informasjonskapselen brukes deretter til å spore sidene du besøker i løpet av økten. Selv om denne informasjonskapselen brukes på tvers av mange webområder, vil informasjon som er samlet inn på webområdet vårt, kun være synlig for CDK, og den vil ikke bli videreformidlet til noen tredjepart, herunder Eloqua eller andre brukere av Eloqua-systemet.

Selv om denne informasjonskapselen ikke inneholder personlige opplysninger om deg spesifikt, vil vi, hvis du velger å fylle ut et skjema på webområdet vårt, knytte de personlige opplysningene dine til opplysninger om nettbruk i forbindelse med Eloqua-informasjonskapselen i webleseren din. 

Vi bruker deretter denne informasjonen til å forbedre vår service til deg, for eksempel ved å velge hvordan vi kommuniserer med deg (med forbehold om samtykke fra deg), og til å skreddersy innholdet i kommunikasjonen vår med deg slik at den tar med informasjon som gjenspeiler interessen du har vist for innholdet på webområdene våre, eller ved å velge tilbud eller kampanjer som vi tror kan interessere deg, og for å forbedre hvordan vi reagerer på dine behov.

Hvordan beskytter vi opplysningene dine?

Vi er svært omhyggelige med å beskytte de personlige opplysningene dine. Dette omfatter blant annet bruk av bransjens standardteknikker, som brannmurer, kryptering, registrering av inntrengning samt overvåkning av webområdet. Dessverre kan ingen dataoverføring over Internett garanteres å være 100 % sikker. Selv om vi streber etter å beskytte de personlig identifiserbare opplysningene dine, kan vi derfor ikke sikre eller garantere sikkerheten for informasjon som du sender til oss eller mottar fra oss. Dette gjelder særlig for opplysninger du sender til oss via e-post. Det er ikke mulig for oss å beskytte disse opplysningene før de når frem til oss. Når vi mottar overføringen din, gjør vi vårt beste for å sørge for sikkerheten på serverne våre. 

Internt vil vi begrense adgangen til de personlig identifiserbare opplysningene dine til medarbeidere som har bruk for adgang til opplysningene for å kunne utføre arbeidet sitt. Antallet av disse medarbeiderne er begrenset, og de er forpliktet til å overholde policyen vår for håndtering av personlige opplysninger. 

Vi vil etter eget skjønn gå gjennom sikkerhetsforanstaltningene våre fra tid til annen. 

Hvordan kan du bidra til å beskytte opplysningene dine?

Hvis du bruker et CDK-webområde der du har meldt deg på og valgt en adgangskode, anbefaler vi at du ikke gir adgangskoden din videre til andre. Vi vil aldri be deg om adgangskoden din i en uoppfordret telefonsamtale eller i en uoppfordret e-post. Husk også å logge av det registrerte webområder og lukke webleservinduet ditt når du er ferdig med arbeidet. Formålet med dette er å sikre at andre ikke kan få adgang til de personlige opplysningene dine og korrespondansen din hvis andre har adgang til datamaskinen din. 

Andre webområder

CDK-webområder kan inneholde koblinger til andre webområder, blant annet webområder som tilhører forretningspartnere. Vi forsøker kun å ha koblinger til webområder som har samme høye standard og respekt for personlige oplysninger som vi selv har, men vi er ikke ansvarlige for beskyttelse av personlige oplysninger som brukes av andre webområder.

CDKs bruk av data 
Du har ifølge loven rett til å få adgang til opplysninger som oppbevares om deg. Enhver anmodning om adgang vil bli pålagt et gebyr på GBP 10 for å dekke omkostningene våre ved å gi deg detaljer om opplysningene vi oppbevarer om deg.

Hvis du har spørsmål om policyen vår for håndtering av personlige opplysninger, hvis du ønsker å utøve din rett til å se en kopi av opplysningene vi oppbevarer om deg, hvis du ønsker at vi endrer måten vi bruker de personlige opplysningene dine på, eller hvis du mener at opplysningene vi oppbevarer om deg, skal korrigeres, ber vi deg sende en e-post til dsi_privacy@cdk.com.

CDK Global (Norge) AS
Reg No: 930 216 402
Sinsenveien 53B, 0585 Oslo, Norway