Login

ASP

Flytt driften av IT-løsningen til CDK Global

ASP står for Application Service Provider og er en teknologi som flytter IT-driften ut av virksomheten og over til IT-leverandøren. På den måten kan man konsentrere seg om kjerneområdet for bedriften i stedet for å bruke tid på IT-oppgaver.

Det betyr i korthet at:

 • CDK Global ivaretar alle tekniske og brukerstøtterelaterte forhold
 • Du får stabilitet og et høyt sikkerhetsnivå
 • Det blir enklere for deg å fastslå de totale kostnadene med IT-løsningen

Vår ASP-løsning har i dag 7 500 brukere som daglig nyter godt av at systemet er fullt tilgjengelig i 99,9 % av tiden.

Det finnes en rekke fordeler for bedrifter som velger ASP:

 • Kjente månedlige IT-kostnader
 • Lave oppstartskostnader
 • Reduserte IT-kostnader i produktets levetid
 • Sterkt redusert behov for lokal IT-kunnskap
 • Frigjøring av ressurser og fokusering på bedriftens kjerneområde
 • Fleksibelt antall brukere
 • Små krav til forhandlerens maskinvare, siden programmene kjøres på CDK Globals servere
 • Begrenset administrasjon og drift av IT-løsningen, da hele ASP-delen håndteres av CDK Global
 • Sikkerhetskopiering håndteres av CDK Global
 • Virusbeskyttelsen oppdateres av CDK Global
 • Sikring av data på en ekstern plassering i forbindelse med brann/tyveri
 • 24 timers overvåking

Alt i alt betyr en ASP-løsning at forhandleren ikke trenger å bruke tid og ressurser på IT-løsningen. Den er stabil, og sikkerheten er høy.

CDK Global kan tilby ASP-løsninger der drift og vedlikehold av DRACAR+ / Optima 21, Microsoft Office-produkter og en rekke andre produkter ivaretas i vårt datasenter.

Våre ASP-løsninger oppfyller alle krav til en profesjonell oppbygging, som blant annet innebærer sikring av data ved hjelp av kontinuerlig sikkerhetskopiering til flere plasseringer (én av dem er et underjordisk, sikret lokale), flere separate Internett-linjer fra forskjellige områder, dobbeltsikring av strøm, doble fiberoptiske kabler osv.

Denne oppbyggingen har resultert i at serverne i ASP- løsningen har vært fullt tilgjengelig i 99,9 % av tiden det siste halvåret. Det betyr at de 7 500 brukerne som i øyeblikket bruker vår ASP-løsning, har hatt en vesentlig større sikkerhet for at de har kunnet utføre de daglige oppgavene

Kontakt

Online demo bestilling

bestill produktinformasjon