Login

Importørsystem

Importører innenfor bransjen opererer i et utfordrende marked i konstant endring, og er mer enn noensinne avhengig av IT-partnere som kan hjelpe dem med å forbedre effektiviteten og øke fortjenesten for hele virksomheten. I mer enn 30 år har CDK Global levert funksjonelle og fleksible løsninger som er spesialutviklet for importører.

CDK Global Importer Management System (IMS) er fullt skalerbart for å oppfylle kravene fra produsenter og deres datterselskaper, store og små private distributører og forhandlergrupper.

IMS støtter virksomheter i så forskjellige bransjer som personbiler, kommersielle kjøretøy, landbruksmaskiner, motorsykler, marine, campingvogner osv.

CDK Global har stor erfaring med å levere profesjonelle løsninger på tvers av hele import-/eksportsektoren på globalt nivå og med å bruke innovativ og teknisk ekspertise.
  • Driv bedriften på en enklere måte – enkel og rask avgivelse og sporing av bestillinger, administrasjon av reservedelsforsyningen og behandling av garantikrav via den Internett-baserte forhandlerportalen
  • Forbedret administrasjon av forsyningskjeden – få innsyn fra start til slutt for leveringer og lagerbeholdninger gjennom hele forsyningskjeden
  • Økt kontroll med garantiprosessen – effektiviser prosessen for garantikrav, og oppnå strammere kontroll med krav for å redusere utgiftene
  • Maksimer effektiviteten – utfør mottak og sending av reservedeler raskere ved hjelp av trådløse, håndholdte skannere som bidrar til å redusere arbeidsmengden
  • Hold kontroll på utgiftene – enkel administrasjon av utgiftene med den integrerte, økonomiske kontroll- og regnskapsfunksjonen
  • Bedre beslutningstaking – enkel tilgang til informasjon og nøkkeltall
  • Økt rentabilitet – reduser arbeidsmengden for brukerne med større kontroll over virksomheten og aktivaene
  • DMS-integrasjon – få mer effektiv drift gjennom integrerte og strømlinjeformede prosesser i forbindelse med forhandlernes IT-løsninger

Modulbasert system
CDK Global Importer Management System er en fleksibel løsning med en rekke integrasjoner til forhandlerne. Dessuten benyttes DealerBridge for å sikre at importørene kan minimere antallet ulike systemer det må integreres mot, og for å sikre at så mange arbeidsprosesser som mulig blir automatisert.

Nedenfor er noen av fordelene beskrevet. Vær oppmerksom på at funksjonene kan variere fra merke til merke. Kontakt CDK Global hvis du vil ha mer informasjon.

Innebygd integrasjon
CDK Global IMS inneholder en rekke innebygde grensesnitt, og støtter elektronisk bestilling, fakturering, masterdata for biler og reservedeler samt behandling av garantikrav.

Internettbasert distributør- og forhandlerportal
Den Internettbaserte portalen leverer sanntidsvisning av priser og tilgjengelighet på reservedeler, billagertilgjengelighet, bestilling og sporing, behandling og administrasjon av garantier samt administrasjon for distributører og forhandlere.

Bilsporing og logistikk
Få fullstendig synlighet for bilbestillinger, leveringer og lagerbeholdning via én samlet og konfigurerbar visning. Masterdata for biler lagres med bilpriser i flere valutaer for flere land. Støtter markedsfremstøt for salg av flere biler eller enhetssalg fra åpent lager.

Eksportsalg og distribusjon
Distribusjon av biler og reservedeler støttes med integrasjon av shippingvirksomheter og tollkontroll.

Administrasjon av garantier
Importørene får de nødvendige verktøyene for kontroll og validering av garantikrav for å oppfylle fabrikkstandarder og minimere garantiutgiftene.

Distribusjon av reservedeler
Behandling av salgsordrer, lageradministrasjon, varelageradministrasjon og -logistikk, støttet av trådløs skanning, håndterer godsmottak, containerfordeling, varelagerbevegelser, utvelgelse, pakking og sending.

CRM med integrert telefoni
En sentralisert CRM-database med kunde-, firma- og enhetsregistreringer dekker hele markedssektoren. Andre verktøy omfatter kundekontaktadministrasjon med manuskript og integrert telefoni, funksjon for e-post- eller SMS-kampanjer samt tilbakemelding og bedømmelse via CSI.

Bedriftsstøtte
En fullt integrert regnskapsmodul holder deg oppdatert på din økonomiske posisjon og prestasjon. Verktøyet for rapportopprettelse eller overføring av tredjeparts data gir deg de nødvendige nøkkeltallene til å kunne treffe velinformerte beslutninger for virksomheten. CDK Global IMS støtter global drift med mulighet for flere merker, valutaer og land.

*Merk: Spesifikasjonene og tjenestene som er beskrevet, kan variere avhengig av programvareversjon og markedstilgjengelighet.

Kontakt

Online demo bestilling

bestill produktinformasjon