Login

Maskinforhandler

En profesjonell IT-løsning for maskinbransjen

Med utgangspunkt i DRACAR+ for bilbransjen har vi utviklet en IT-løsning som er tilpasset maskinforhandlere.
DRACAR+ er en komplett IT-løsning som er skreddersydd for forhandlerbransjen. CDK Global har utviklet DRACAR+ med utgangspunkt i sin store erfaring med og kunnskap om både forhandlerbransjen og IT-verdenen. Systemet utvikles derfor løpende i nært samarbeid med kunder og produsenter og ved å bruke de nyeste og mest avanserte teknologiene. Løsningene våre er dessuten basert på anerkjent og gjennomtestet Windows-teknologi, noe som gir et effektivt og stabilt system.
DRACAR+ blir kontinuerlig videreutviklet som en konsekvens av et marked i rask endring og forhandlernes voksende behov for mer nøyaktig informasjon og nye forretningsmetoder som dekker alle aspekter ved den moderne forhandlervirksomheten. Systemet er enkelt og effektivt å bruke både for forhandlere med et enkelt merke, flere merker eller flere avdelinger. DRACAR+:

 • Gir deg mulighet til å utføre alle grunnleggende virksomhetsfunksjoner – fra salg til ettermarked via reservedelslageret til bokføring – og følger samtidig de logiske arbeidsgangene mellom de forskjellige områdene av administrasjonssystemet.
 • Muliggjør elektronisk dataoverføring til/fra produsenter/importører av ordrer, garantier, prislister osv.
 • Bruker en moderne relasjonsdatabase som forbinder de forskjellige administrative områdene på en sikker måte.
 • Integreres lett med Microsoft Office-verktøyene og andre tredjepartsprodukter.
 • Kan leveres som enten klient/server (der du selv har en server) eller som ASP (der serveren står hos CDK Global, og CDK Global vedlikeholder den).

Takket være den fleksible oppbyggingen til DRACAR+ kan systemet tilpasses nettopp dine behov som maskinforhandler.

Enkelt å bruke

DRACAR+ er et brukervennlig system, som gjør informasjon tilgjengelig raskt:

 • Ved å ha flere skjermbilder åpne samtidig kan brukeren raskt håndtere forespørsler.
 • Funksjonene i DRACAR+ er tilpasset nettopp til maskinforhandlere.
 • Den grafiske oppbyggingen gjør systemet lettere å bruke, noe som gir raskere opplæring og reduserer opplæringskostnadene.
 • Brukerne kan velge mellom å navigere med musen ved å peke og klikke eller ved hjelp av de tilgjengelige snarveiene, og det gjør det raskt og enkelt å bruke systemet.
 • Rullegardinfeltene i de forskjellige vinduene sparer tid og bidrar til å gi nøyaktige og lettforståelige data.

Enkelt å tilpasse

DRACAR+ er et svært fleksibelt system, som kan tilpasses den enkelte forhandlerens behov og forbedre virksomhetens arbeidsprosesser:

 • Standardinnstillingene kan tilpasses slik at de oppfyller brukernes individuelle behov.
 • DRACAR+ har et fleksibelt, grafisk utskriftssystem, som gjør det enkelt å justere oppsettet av dokumenter (for eksempel fakturaer) og skape en profesjonell og moderne layout.
 • DRACAR+ benytter brukerprofiler som gjør det mulig for forhandleren å kontrollere og begrense brukeradgangen til spesifikke data.
 • Brukerprofiler begrenser også den personlige hovedmenyen som vises, og gir adgang til de relevante DRACAR+-funksjonene.
 • Med dra og slipp-funksjonen kan brukerne komponere sine egne, individuelle menyer, som inneholder de mest brukte DRACAR+-funksjonene og programmene deres.
 • Det er mulig å angi individuelle standardverdier per forhandler eller per bruker ved hjelp av DRACAR+-funksjonen. Dette gir raskere og nøyaktigere datainntasting.

Enkelt å navigere

Ett enkelt klikk gir deg adgang til den relevante funksjonen i systemet:

 • DRACAR+-funksjonene kan startes ved å taste inn en funksjonskode, klikke én gang på den brukerdefinerte menyen eller gå gjennom hovedmenyen for mindre brukte funksjoner
 • I de enkelte funksjonene er det også mulighet for å klikke deg videre for å finne mer detaljerte data i andre funksjoner

Avanserte søkefunksjoner

DRACAR+ inneholder avanserte søkefunksjoner som gir brukeren muligheten til å slå opp data gjennom hvilken som helst kombinasjon av søkekriterier:

 • Søkefunksjonen gir mulighet for et fritekstsøk der kun en del av søkekriteriet skal tastes inn (f. eks. gir et søk etter chassisnummer *0123456 en liste over alle kjøretøy med et chassisnummer som slutter på 0123456).
 • Brukeren kan sortere data i søkeresultatet ved å klikke på en kolonneoverskrift.
 • Et dobbeltklikk på den relevante linjen drar automatisk de relevante dataene med seg tilbake til funksjonen.

Allsidig rapportgenerering

Rapportgenereringen i DRACAR+ gir brukeren mulighet til å finne og sortere data direkte fra databasen og få dem samlet i en rapport. Med denne funksjonen er det mulighet for å:

 • filtrere informasjon
 • sortere listen over dataene som er funnet
 • lagre rapporter for fremtidig bruk

Integrasjon med Microsoft Office™

DRACAR+ har et brukervennlig grensesnitt med Microsoft Office-verktøyene som gir deg mulighet til å eksportere data til Microsoft Word og Excel, der du bl.a. kan lage forskjellige grafiske fremstillinger.
Du kan også eksportere enhver DRACAR+-rapport slik at den kan skrives ut i andre formater, og opprette PDF-dokumenter, som kan lagres i det elektroniske arkivet til virksomheten.

Elektroniske "post-it"-notater

Med DRACAR+ kan man opprette ett eller flere elektroniske "Post-it"-notater i hovedfunksjonene med for eksempel relevante notater om en spesifikk kunde.

 • Brukeren kan gi det elektroniske notatet ett av tre prioritetsnivåer: Et notat med kritisk nivå vises dermed alltid først når den aktuelle posten åpnes.
 • Det er også mulig å lagre en oversikt over alle endringene som er gjort, i et elektronisk notat.

Perfekt integrasjon og brukervennlig salgsmodul

Salgsmodulen i DRACAR+ dekker alle aspekter ved salgsprosessen. Modulen gjør det mulig å administrere både nye og brukte maskiner og støtter forretninger med flere merker, avdelinger og enheter.
Den er fullt integrert med andre områder av DRACAR+ (f.eks. bokførings- og verkstedsmodulen). – Modulen er tett integrert med mange produsenters kommunikasjons- og salgsprogrammer og gir en oversikt over nye maskiner (i ordrer) og beholdningen.

 • DRACAR+ gir en unik oppgave over maskinene – en oppgave som inneholder alle transaksjoner som kan hjelpe til med å beregne faktiske kostnader, inntekter og diverse tillegg og bonuser.
 • DRACAR+ er fullt integrert med CDK Globals kommunikasjonsmodul DealerBridge, som sikrer effektiv kommunikasjon med forretningspartnere

Lett adgang til hjelpefunksjon

 • Hjelpefunksjonen til DRACAR+ er fullt integrert.
 • Brukeren har øyeblikkelig adgang til dokumentasjonen for hver funksjon og for hvert felt.
 • DRACAR+-hjelpen inkluderer også en overordnet beskrivelse av de optimale arbeidsgangene i systemet og sikrer dermed en bedre utnyttelse av systemet.

Administrasjon av verkstedet – på en enkel måte

Nøkkelen til kundetilfredshet og -lojalitet er effektiv organisering og en oversiktlig planlegging av verkstedets aktiviteter. Når du skal lage en avtale, sikrer DRACAR+ raskere beregning av pris og en rask oversikt over tilgjengelig verkstedkapasitet. Systemet administrerer også effektivt kommunikasjonen med kunden angående ferdigstillelse via SMS eller e-post, alt etter hva kunden ønsker.
Tilbud gjøres enkelt om til reparasjonsordrer, noe som gir en mer effektiv administrasjon av verkstedet og planleggingen av arbeidet.

 • Systemet støtter administrasjon av flere merker, modeller, underbedrifter og ulike tidsenheter for planlegging av arbeidstiden
 • Avhengig av merke støtter DRACAR+ for eksempel også: tilbakekallingskampanjer og håndtering av reklamasjoner.
 • Den integrerte tidsregistreringen med grensesnitt til lønnssystemet gir detaljer til en omfattende rapport over verkstedet, inkludert ordrestatistikk, inntjeningsgrad og produktivitetseffektivitet.

Verkstedmodulen er fullt integrert med andre moduler i DRACAR+:

 • bokføringsdelen
 • lagerdelen, for administrasjon av bestilling/sending av reservedeler
 • salgsdelen, som kan gi fullt oppdatert informasjon om maskinene

Intuitiv modul for styring av lageret

Lagerstyringsmodulen i DRACAR+ er enkel å bruke og inneholder en rekke funksjoner som kan bidra til å strukturere og optimalisere virksomheten: DRACAR+-lagermodul:

 • Kan optimalisere arbeidsgangen i virksomhetens reservedelslager
 • Gir med full integrasjon med bokføringssystemet i DRACAR+ en tett kontroll av alle bevegelser, fra reservedelene mottas, til de forlater lageret.
 • Gir mulighet for avansert administrasjon av kostnader, salg og kampanjepriser med rabattregler angitt for hvert nivå, fra kundegrupper til individuelle priser per kunde.
 • Gir mulighet for å skape en brukerdefinert gjennomgang av periodiske gjenbestillinger basert på automatiske prognoser.
 • Integrasjon med forskjellige andre produsenters oppdateringer av prislister, innsendelse av ordrer på reservedeler og faktureringsopplysninger.
 • Støtter bruk av strekkoder under både mottaks- og salgsprosessen.
 • Inneholder et omfattende sett med grensesnitt for e-handel for salg og/eller kjøp av reservedeler via CDK Globals kommunikasjonsmodul DealerBridge.

Modulen kan også administrere flere merker og underbedrifter på en enkel og strukturert måte. Likeledes kan flyten av reservedeler mellom forskjellige avdelinger, både internt og eksternt, enkelt styres gjennom DRACAR+.
Med den integrerte DealerBridge Parts-modulen kan du med DRACAR+ også søke etter reservedeler basert på tilgjengelighet og pris. Du kan søke på tvers av flere bedrifter.

Omfattende bokføringsmodul

Bokføringsmodulen til DRACAR+ er utviklet i overensstemmelse med den aktuelle skattelovgivningen og annen relevant lovgivning. Modulen oppdateres fortløpende.
Alle kontoposter som genereres av de forskjellige delene (salg, verksted, lager), er tilgjengelige i systemet.

 • En omfattende oversikt som dekker administrasjon av data, er tilgjengelig.
 • Det er mulighet for å få vist alle relevante transaksjoner med ett enkelt klikk eller analysere detaljene fra alle dataene gjennom regnskapsbøker, dataposter fra kunder osv.

Bokføringsmodulen har en analytisk bokføringsstruktur som gir en forenkling av kontoplaner og inntasting av data, samtidig som man kan kontrollere alle inntastede detaljer.

Kontakt

Online demo bestilling

bestill produktinformasjon