Login

DRACAR+

Skap resultater for alle områder av virksomheten med DRACAR+

CDK Global er ledende leverandør av Dealer Management-systemer (DMS) til forhandlerbransjen. Våre løsninger er markedsledende og har flere muligheter for integrasjon til de forskjellige produsentene enn noe annet DMS, noe som gir våre kunder et forsprang i forhold til konkurrentene.

Fullt integrert programvareløsning
Det blir enklere å oppnå bedriftens mål med et DMS fra CDK Global. DRACAR+ gir deg de nødvendige verktøyene til å øke omsetningen, forbedre produktiviteten, redusere utgiftene og få mer fornøyde kunder – alt ved hjelp av ett system.

Fullt skalerbar løsning
DRACAR+ er en fleksibel og skalerbar løsning som kan forenkle den daglige administrasjonen av hele virksomheten, fra små enkeltstående forhandlere til store organisasjoner med mange forhandlersteder og merker.

Global virksomhet med lokalt preg
Vi forstår utfordringene du daglig står overfor. CDK Global er den eneste globale DMS-partneren med omfattende bransjeerfaring og lokal markedskunnskap, noe som er en forutsetning for å kunne støtte bedriften din.

Hjelper alle områder av virksomheten
CDK Global sikrer at de viktigste kravene fra hver enkelt avdeling i virksomheten oppfylles med DRACAR+. DRACAR+ kan utgjøre en forskjell for hele organisasjonen.

 • Salg av enheter – få kontroll over salgsprosessene og øk fortjenesten
 • Kundeservice – gi hver enkelt kunde førsteklasses service
 • Verksted – maksimer utnyttelsen av arbeidsstyrken og øk inntjeningen fra verkstedet
 • Reservedeler – få et effektivt lager og større salg
 • Regnskap – administrer økonomien og utfør analyser i sanntid
 • Administrasjon – ta velinformerte beslutninger for virksomheten med oppdatert informasjon

DRACAR+ oppfyller behovene til alle avdelingene via ett samlet og fullt integrert system.

BILSALG

 • Kontroller salgsprosessene
 • Maksimer fortjenesten av hvert enkelt salg
 • Enkel administrasjon av bilsalg og –lager
 • Full integrasjon mot CRM modulen CONTACT
  (valgfritt)

KUNDESERVICE

 • Utarbeid nøyaktige reparasjonsordrer hver gang
 • Riktig informasjon om reparasjonstiden
 • Effektiv administrasjon av lånebiler
 • Full integrasjon mot CRM modulen CONTACT (valgfritt)

VERKSTED

 • Maksimer verkstedkapasiteten
 • Øk verkstedets ytelse

RESERVEDELER

 • Forbedrer omsetningshastigheten
 • Effektiv administrasjon av kjøp og salg av reservedeler
 • Enkel angivelse av bestillinger

REGNSKAP

 • Kontroller organisasjonens økonomi
 • Enkel kontroll av viktig økonomisk informasjon
 • Administrer avanserte regnskapskrav
 • Forenklet kontoplan uten tap av detaljer

ADMINISTRASJON

 • Driv bedriften på en effektiv måte ved hjelp av opplysninger i sanntid
 • Registrer og kontroller det daglige resultatet for bedriften
 • Vær trygg på at bedriften drives effektivt, også når du ikke er på kontoret
 • Vær forberedt på endringer i etterspørselen og forsyningen av biler, reservedeler og tjenester, og reager optimalt på disse endringene.
 • Full integrasjon med CDK Global Business Intelligence (valgfritt)

Rull nedover for å se hvordan DRACAR+ kan gjøre en positiv forskjell på følgende områder:

Bilsalg

Salgsmodulen i DRACAR+ gir mulighet for effektiv håndtering av salg og kunder. I likhet med de andre modulene i DRACAR+ er funksjonene utviklet for å optimalisere de daglige arbeidsprosessene, slik at du kan bruke minst mulig tid på den administrative delen av forretningen. Derfor er salgsmodulen integrert med de andre modulene, slik at en rekke av de daglige oppgavene kan utføres med en stor grad av automatisering.

Modulen inneholder en rekke funksjoner som vil være til hjelp for salg . Det er blant annet mulig å hente informasjon om utvalgte kundegrupper, skrive ut reklamemateriell, søke etter biler hos andre forhandlere, laste opp brukte biler til Internett automatisk, vise tilstandsrapporter osv. Alt dette kan bidra til et mer effektivt salgsarbeid.

Samtidig er dette et område hvor det er viktig at ledelsen har mulighet for å skaffe seg en oversikt over den aktuelle situasjonen. Derfor finnes det en rekke innebygde funksjoner som kan brukes til å hente ledelsesinformasjon fra systemet. I tillegg til ulike typer salgslister og statistikker, er det mulig å hente kjedeanalyser som viser det samlede resultatet av en rekke bilkjøp som er forbundet med hverandre

Velger du også full integrasjon mot CRM modulen CONTACT sikrer du salg mot din kundeprotefølje på biler og servicemarkedet med et CRM verktøy som sikrer markedskommunikasjonen mot dine livsløpskunder.

Til toppen

Økonomi

Økonomimodulen i DRACAR+ er et profesjonelt økonomisystem som kan håndtere både de vanlige regnskapsmessige oppgavene og en rekke andre oppgaver som er spesifikke for bransjen. Stabilitet og automatisering er nøkkelord for systemet. Dette bidrar til at du som forhandler kan bruke færrest mulig ressurser på å kontrollere de daglige transaksjonene.

Økonomimodulen kan arbeide med mange dimensjoner som fylles ut automatisk i forbindelse med at bokføringen finner sted. Dimensjonene muliggjør avansert rapportering, samtidig som informasjonen er tilgjengelig i CDK Global Business Intelligence.

Modulen er bygget opp slik at den er fullt integrert med de andre modulene i DRACAR+, noe som gjør at det daglige arbeidet med økonomidelen i stor grad automatiseres. Dette bidrar til å redusere risikoen for feil og at man alltid kan få et riktig bilde av den aktuelle økonomien i bedriften.

I dag er det dessuten viktig å kunne kommunisere elektronisk med bedriftens eksterne partnere for å optimalisere de daglige arbeidsprosessene. Derfor er det en rekke innebygde funksjoner i DRACAR+ som kan brukes til å ivareta kommunikasjonen med finansinstitusjoner, leverandører osv. Det finnes blant annet en innebygd funksjon for e-handel, slik at handel med eksterne partnere kan bokføres automatisk. Kommunikasjonen med eksterne partnere håndteres vanligvis gjennom DealerBridge. Hvis du vil ha flere opplysninger om dette, kan du gå til siden som omhandler DealerBridge

Modulen inneholder altså en rekke muligheter for å effektivisere arbeidsdagen. Dette gjelder ikke bare de tradisjonelle oppgavene, men i like stor grad de nye oppgavene som den teknologiske utviklingen fører med seg. 

Til toppen

Verksted

For at ressursene på verkstedet skal kunne utnyttes best mulig, er det viktig å ha et effektivt system som kan optimalisere avdelingen. Verkstedmodulen i DRACAR+ er oppbygd slik at de daglige oppgavene kan gjøres raskest mulig.

Det finnes flere innebygde, automatiske prosesser som sikrer at verkstedet hele tiden er oppdatert med den nyeste informasjonen. Du får for eksempel oppdaterte og riktige priser på reservedeler, slik at verkstedet kan opplyse kunden om riktig pris. Optimal styring av verkstedet er dermed med på å sikre god kundeservice, slik at kundene forblir lojale.

Ved hjelp av effektiv planlegging har man som forhandler dessuten mulighet til å utnytte ressursene på verkstedet maksimalt og minimere tidstapet på den enkelte mekaniker.

Verkstedmodulen er fullt integrert med økonomimodulen, slik at det er mulig å skrive ut en faktura med det samme bilen er ferdigstilt. Dette kan bidra til å forbedre likviditeten, samtidig som det blir mulig å ta opp eventuelle tvilsspørsmål med kunden på et tidlig tidspunkt.

Velger du også full integrasjon mot CRM modulen CONTACT sikrer du salg mot din kundeprotefølje på servicemarkedet med et CRM verktøy som sikrer markedskommunikasjonen mot dine livsløpskunder.

Til toppen

Lager

Lagerstyringsmodulen i DRACAR+ inneholder en rekke muligheter som hjelper forhandleren med å oppnå effektiv styring av lageret, noe som er nødvendig for å sikre at lageret har de riktige reservedelene på riktig tidspunkt og at beholdningen minimeres.

Dette håndteres i stor grad av den innebygde ordreforslagsfunksjonen, som kan optimalisere innkjøp basert på en rekke historiske data fra forhandleren samt det aktuelle salgsbehovet. Dermed kan innkjøpslederen raskt få en nøyaktig oversikt over hva som må kjøpes inn.

Det er også mulig å søke etter reservedeler hos importører, andre leverandører og kolleger hvis de bruker et CDK Global-produkt eller et produkt som er integrert med DealerBridge.

Samtidig sikrer DRACAR+ at systemet er oppdatert med den nyeste informasjonen, slik som nye reservedeler og nye priser. Dette skjer automatisk gjennom elektronisk overføring fra de fleste leverandørene. Dermed er det alltid mulig å gi et så riktig tilbud på reparasjoner som mulig, og på den måten oppnå større kundetilfredshet.

Det ovennevnte er bare et lite utvalg av mulighetene som finnes i lagermodulen, som omfatter alle de nødvendige delene for å kunne styre logistikken og drive et rentabelt lager.

Til toppen

Kontakt

Online demo bestilling

bestill produktinformasjon