Login

360 Grader

Full oversikt over kunden i én funksjon – for alle medarbeidere med kundekontakt

Med funksjon C360 i DRACAR+ er det nå mulig å få full oversikt over kundeforholdet i én funksjon.

C360 gir dine medarbeidere oversikt over kundens kjøretøy, kundedata, bil-data, servicehistorikk og annen info om kundeforholdet. Her er det også enklere å søke opp en kunde og/eller kjøretøy med søk i et og samme felt for flere søkekriterier. Uansett hvilken avdeling medarbeideren jobber i, vil han også få tilgang til informasjon fra andre avdelinger. Dette gjør det enkelt å ha relevant informasjon tilgjengelig når man snakker med kunden som igjen fører til en god kundeopplevelse og god kundeservice.

Kundedata:
Søking på tvers av navn, telefonnummer, adresse eller registreringsnummer.
Stamdata vises og kan lett redigeres fra C360.
Økonomiske forhold. Har kunden f.eks. ubetalte regninger eller penger til gode.
Data over samtlige biler/enheter som kunden på en eller annen måte er relatert til

Kundehenvendelser:
Det kan opprettes notater angående kundehenvendelser, f.eks klager eller forespørsler.
Notatet kan sendes som e-post direkte fra C360 til en kollega hvis det skal tas hånd om med det samme.
Notatet kan eventuelt fargemerkes, så man er særlig oppmerksom på det, når kunden henvender seg neste gang.

Privatliv:
Hvordan får du informert kunder om tilbud, sendt invitasjoner osv? Har kunden tidligere akkseptert å bli kontaktet? Per telefon, SMS eller epost? Eller hvem skal kunden kontakte for informasjon om for eksempel nye bilmodeller? Dette er vesentlig informasjon, som alltid burde være ajour.

Biler/enheter:
Når bil/enhet velges på siden, er det mulig  å se stamdata, servicehistorikk og om det er dekk på dekkhotellet.
Man kan fortsette videre til en eksisterende funksjonalitet vedrørende verkstedordre, f.eks for å se åpne ordre eller for å opprette ny ordre på den bilen/enheten som er valgt

Se tidligere kommunikasjon:
Funksjon C360 gir overblikk over tidligere sendte sms og e-post sendt fra DRACAR+ til kunden.
Det er mulig å se innhold av tidligere sendte sms og e-post og eventuelt omsende.

Annet:
En farge på bilen/enheten viser om det er igangsatt arbeide på verkstedet. Det gjør det lett for medarbeideren å peile seg inn på hva kundens henvendelse handler om.
Hvis kunden henvender seg angående en regning, er det adgang til funksjon 2140, for å se hvilke posteringer som har vært på kundens konto.
Hvis kundens henvendelse dreier seg om kjøp av reservedeler, er det mulig å gå videre til funksjon 1100 for å opprette en reservedelsordre

Kontakt

Online demo bestilling

bestill produktinformasjon