Login

Økonomiavdelingen

Bokføringsmodulen i DRACAR+ er utviklet for å gi en fullstendig oversikt over den økonomiske situasjonen og er naturligvis utformet i henhold til gjeldende lovgivning. Modulen oppdateres fortløpende

Generelt om økonomidelen i DRACAR+

Få oversikt med økonomifunksjonen i DRACAR+.

Les mer

Docubizz

Gjør fakturahåndteringen mye enklere – ved hjelp av elektronisk fakturaskanning

Les mer

Flerdimensjonal økonomistyring

Forbedring av bedriftens bokføring, via bokføring i flere dimensjoner.

Les mer

Euro og fremmed valuta

Muliggjør kjøp og salg i annen valuta

Les mer

EHF Faktura

Optimaliser din fakturahåndtering

Les mer

360 Grader

Full oversikt over kunden i én funksjon – for alle medarbeidere med kundekontakt

Les mer
Kontakt

Online demo bestilling

bestill produktinformasjon