Login

Ledelse

På ledelsesnivå har vi forskjellige løsninger som gjør det enkelt og greit å holde et våkent øye med forretningen.

Bruker du tid på å dra rundt til avdelingene og spørre om hvordan det går, og kan du stole fullt ut på informasjonen du får tilbake? Og hvilken innvirkning har informasjonen fra den ene avdelingen på hvordan den andre avdelingen drives?

Det er tidkrevende å holde seg oppdatert på utviklingen i en moderne forretning – og det kan bli svært dyrt å ikke holde øye med hva som skjer!

CDK Global har utviklet ledelsesrapporter, som gir deg en god oversikt over nøkkeltall i bedriften.

I tillegg har vi lansert storebroren til ledelsesrapporter, nemlig Business Intelligence.

Begge gir deg en god oversikt og et grunnlag for å kunne handle i tide ved eventuelle problemer.

Ledelsesrapporter

Hold øye med nøkkeltallene

Les mer
Kontakt

Online demo bestilling

bestill produktinformasjon