Login

Contact

Målrettede salgskampanjer og bedre oversikt

CONTACT hjelper deg med målrettet salgsinnsats og dermed forbedret utnyttelse av dine salgsressurser både på bilsalg og servicesalget. CONTACT er et verktøy som virkelig lever opp til å håndtere livsløpskunden. CONTACTer integrert med de de viktige verktøyene io brasnjen som f.eks CAR WEB2*

Hva er CONTACT ?

 • Målrettet salg
 • Bedre service/kundepleie
 • Kampanjestyring
 • Bedre oversikt over kunder og aktiviteter
 • Kunnskapsbank – også hvis en selger slutter
 • Bedre planlegging av salgs- og markedsaktiviteter
 • Økt konkurranseevne
 • Måle- og analyseverktøy
 • Kalenderstyring
 • Integrasjon mot telefonisystemer*

CONTACT er et CRM-system (Customer Relation Management) som er utviklet for bilbransjen med tanke på målrettet salg og markedsføring. CONTACT er utviklet for å løse selgerens, kundemottakerens, callsenteret og markedsavdelingens behov. CONTACT t setter de ulike salgsprosessene i system, helt fra å opprette kampanjer, sende ut invitasjoner – for eksempel til åpent hus – skrive ut kjøresedler, sikre oppfølging og etterfølgende statistikk til videre bearbeidelse.

CONTACT  er direkte integrert med Microsoft Word og Excel, noe som gir deg omfattende muligheter for utskrifter, brevfletting og statistikker.

ASP-teknologi
CONTACT er basert på moderne ASP-teknologi, noe som betyr merkbart lavere oppstartskostnader, høy driftssikkerhet og mindre krav til brukerens maskinvare. Du kjøper altså ikke CONTACT , men leier det.

CDK Global sørger for nødvendig opplæring i forbindelse med oppstarten og senere oppfølging for å kontrollere at oppstarten har gått etter planen.

Hva får du ut av å bruke Contact?

Innføring av CRM i bedriften gir deg mange fordeler, enten du er innehaver, leder, selger, kundemottaker eller kunde.

Som selger kan man forvente …

 • Bedre planlegging av tiden
 • Enkel generering av kampanjer
 • Utrolig gode muligheter for oppfølging
 • Enkel og god oversikt over oppgaver som skal utføres eller som ikke er utføret
 • Automatisk generering av fremitidige aktiviteter
 • Bedre kundeservice og dermed økt kundetilfredshet
 • Å se hvilke dialoger andre hos deg har med kunden
 • Å skrive ut og lagre relevant informasjon som kjøresedler
 • Økt mulighet for nye kunder gjennom effektiv leadshåndtering
 • Økt mulighet for salg gjennom definerte salgsprossesser
 • Oversikt over alle lagerbiler
 • Nybilkonfigurator fra Jato og for noen merker merkets egen konfigurator
 • Å gi kollegene mulighet til å utføre dine oppgaver ved eventuell sykdom
 • Elektronisk kalenderstyring
 • Tilgang til alle ønskede maler for mail og brev
 • ... og ikke minst, lagre all viktig informasjon om kundene dine.

Som leder/innehaver kan man forvente …

 • Økt oversikt også over selgerens planlegging
 • Bedre planlegging av selgeres og serviocemarkedets markedsaktiviteter
 • Definere salgsprossessen for de ulike behovene privat, brukt, service ++
 • Mulighet for enkel oppfølging av pålagte oppgaver
 • Enkel oppfølging av åpne tilbud, åpne kundedialoger. Åpne makredsaktiviteter.
 • At selgerens kunnskap blir bedriftens kunnskap, også om selgeren skulle slutte
 • En mer effektiv salgsavdeling og serviceavdeling
 • Bedre konkurranseevne
 • Sikrer lik profilering av bedriften
 • Måle- og analyseverktøy i topp klasse
 • Bedre salgskommunikasjon mellom eventuelle flere avdelinger
 • Økt fokus på utvikling/-opplæring - svake og sterke sider gjennom enkel oppfølging av aktivitetsnivået
 • Særdeles gode muligheter for tilpassede markedsaktiviteter.

Som kunde kan man forvente …

 • Bedre service
 • Bedre og mer målrettet informasjon om nye modeller, åpent hus m.m.
 • Ingen overflødige tilbud i tide og utide
 • Økt kunnskap om din person
 • Økt interesse for din person
 • En bedre opplevelse når du kjøper ny/brukt bil eller er på service

… og mye, mye mer.

Salgssyklus

Generelt passer nedenstående modell for de fleste produkter, bransjer og salgssituasjoner. Den grunnleggende tanken med CONTACT er nettopp å hjelpe salgsavdelingen med å følge denne syklusen og dermed sikre målrettet salg og økt tilfredshet blant kundene

Kundeemner
Du sitter med telefonnummeret til x antall personer/bedrifter som på en eller annen måte har vist interesse for en ny modell.

Kontakter
Etter å ha ringt til personene/bedriftene, viser det seg at noen av kundeemnene på forhånd ikke er interessert – resten er kontaktene dine.

Aktiviteter
Fra de ovenstående kontaktene får du x antall aktiviteter, og en del av disse aktivitetene resulterer i en prøvekjøring.

Tilbud
Enkelte av personene som har prøvekjørt den nye modellen, er interessert i et tilbud – oftest med innbytte av kundens brukte bil.

Ordre
Et tilbud ender i noen tilfeller med at kunden aksepterer, og du får en ordre.

Oppfølging
Dessverre er det mange som "glemmer" dette siste punktet, men hvis man tenker langsiktig – altså på om kunden vil bruke ditt verksted, og om han/hun vil handle med deg en annen gang – så er det utrolig viktig at man etter for eksempel 2-3 uker kontakter kunden for å følge opp og sjekke at alt er tilfredsstillende.

Kundeemner

Kontakt

Online demo bestilling

bestill produktinformasjon