Login

Kurskalender

Velkommen til CDK Globals kurs. På denne siden finner du vår kurskalender. Du kan melde deg på via telefon, e-post eller på vår hjemmeside

Kurs nr

Kursnavn

Dato

Kursleder


301

Delelageravstemming

Ny dato kommer straks

Anders Bjelkerud/Merete Moen

Kurset gir kursdeltageren bakgrunnskunnskap i oppsett av DRACAR+/Optima 21 ifbm. både delelageret og regnskapet. Dere vil få utdannelse i best practices i forbindelse med lageravstemming, og overblikk i de forskjellige lister, rapporter, statistikker og uttrekk. For å få maksimalt utbytte av kurset anbefaler vi at både medarbeidere fra delelageret og regnskap melder seg på kurset. På den måte sikres det at hele gangen i arbeidet kan bli belyst. Kurset undervises av to konsulenter fra CDK Global, én med bakgrunn i delesystemet og én med bakgrunn i regnskapsmodulen i DRACAR+/Optima 21.


402

Økonomi Nivå 2

Ny dato kommer straks

Jesper Weibull

Kurset tar for seg bruk av rapportgeneratorer, enhets- og fakturakontering og diversefakturering. Vi gjennomgår purringer, faste avsetninger og prosentvis fordeling av kostnader. Ny funksjonalitet i systemet vil også bli gjennomgått.


403

Daglig leder/Øko.ansvar

Ny dato kommer straks

Jesper Weibull

Kurset tar for seg bl.a. rapportgenerator, oppbygning og forståelse av tabeller i systemet, søkemuligheter, mekanikerstatistikk, rapportgenerator, Kontroll av biler på lager/solgte biler/varesalgets fortjeneste, utskrift til excel, parametere, diverse.


501

Delelager Nivå 1

Ny dato kommer straks

Embret Lien

Kurset tar for seg søkemuligheter, funksjonstaster, ordreopprettelse. Opprette/rette kunder og varer. Spørre på kjøp og salg, rapportgeneratorer, opprette varebestilling og tilgangsføring. Nyheter. Brukerspørsmål


502

Delelager (2 dager) Nivå 2

Ny dato kommer straks

Anders Bjelkerud

Kursinnhold: Søke og spørre i kartoteker. Rydding i varekartotek. Bruk av funksjonstaster. Parameteroppsett. Nummerendringer, kartoteksvurderinger, prognoseberegninger og bestillingsforslag. Nyheter. Salgsrest. Rapportgenerator og ABC-rapporter. Vareopptelling. SMS-meldinger og elektronisk faktura / samlefaktura. Brukerspørsmål.


504

Delelager – Lagervurdering, Prognoseberegning og Bestillingsforslag

Ny dato kommer straks

Anders Bjelkerud

Kursinnhold: Rydding i varekartotek. Kartoteksvurderinger, prognoseberegninger og bestillingsforslag. Parameteroppsett og testkjøringer. Sjekklister i rapportgenerator. Salgsrest. Brukerspørsmål.


701

Verksted Nivå 1

Ny dato kommer straks

Embret Lien

Kurset tar for seg ordreopprettelse, søkemuligheter, funksjonstaster, opplysningskartoteket / gule lapper. Opprette kunder og biler, splitte ordre, rapportgeneratorer og stempling (TMCS NEW). Hvordan sende SMS og E-post, både til enkelte kunder og masseutsendelse som for eksempel påminnelse dagen før. Vi ser også på Carsoft (booking system) og hvordan den henger sammen med Dracar+, flytting av ordre og tilpassning av programmet. Nyheter. Brukerspørsmål


702

Verksted Nivå 2

Ny dato kommer straks

Anders Bjelkerud

Kurset tar for seg Søkemuligheter, funksjonstaster. Grunnleggende parameteroppsett. Opplysningskartotek /gule lapper. Servicetider og opprette menypriser. Rutiner for stempling / tidsregistrering og planlegging. Rapporter og mekanikerstatistikker. Nyheter. Brukerspørsmål.