Login

Generell informasjon

Velkommen til CDK Globals kurs.

Hvis du allerede har deltatt på et kurs hos CDK Global, vet du at styrken i våre kurs ligger i bransjekunnskapen som CDK Global har opparbeidet seg gjennom mange år. Kursene er, i likhet med alle CDK Globals produkter, spesialtilpasset din bransje av våre konsulenter, som har stor erfaring fra autobransjen.

I koblingen til kursene vil du finne en kortfattet beskrivelse av de enkelte kursenes innhold samt praktiske opplysninger m.m. Hvis du har spørsmål om innholdet og gjennomføringen av kursene, eller hvis du er i tvil om kurset er det rette for ditt behov, er du velkommen til å ringe eller sende oss en e-post, så vi sammen kan avklare eventuelle spørsmål.

I tillegg til kursene beskrevet i materialet, er vi alltid parat til å avholde spesialkurs tilpasset nettopp din bedrift. - Så hvis du har et spesifikt opplæringsbehov, er du mer enn velkommen til å ringe og høre om mulighetene for å avholde et spesialkurs, enten i CDK Globals lokaler eller i din bedrift.

I tillegg til selve kursinnholdet, kan våre kurs også friste med riktig god forpleining.

Jeg ønsker deg riktig god fornøyelse med lesingen av kursoversikten nedenfor, og gleder meg til å høre fra deg!

Med vennlig hilsen

Merete Moen, kursansvarlig
E-post: merete.moen@cdk.com